Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Uvjeti korištenja

Nikadzaboravljeni.com.hr (dalje u tekstu: NikadZaboravljeni) je internet  stranica u vlasništvu D&J DESIGN, obrta za usluge, Siniše Glavaševića 16, Vukovar (dalje u tekstu: D&J DESIGN). Dolaskom na internet stranice NikadZaboravljeni i korištenjem internet stranice NikadZaboravljeni, kao i korištenjem usluga koje NikadZaboravljeni nudi, bile to potpuno besplatne usluge ili usluge koje se naplaćuju, smatra se da ste u potpunosti upoznati i suglasni s ovdje navedenim Uvjetima korištenja. Ako ne prihvaćate ovdje regulirane uvjete korištenja ili se s njima ne slažete, bilo u cijelosti ili bilo u bilo kojem dijelu, nije vam dozvoljeno da se dalje koristite internet stranicom NikadZaboravljeni te vas molimo da je odmah napustite.

Ovim ovdje navedenim Uvjetima korištenja reguliraju se međusobna prava i obveze D&J DESIGN, kao pružatelja usluga objave oglasa (dalje u tekstu: Usluge) na internet stranicama NikadZaboravljeni i fizičkih i/ili pravnih osoba korisnika Usluge (dalje u tekstu: Korisnik).

NikadZaboravljeni zadržava pravo da izmjeni, dopuni ili ukine bilo koji od ovdje navedenih Uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku, i to bez prethodnih obavijesti. Sukladno tome, Korisnik je suglasan s time da je prije svakog korištenja internet stranice NikadZaboravljeni, kao i korištenja Usluga koje NikadZaboravljeni nudi, provjerio da li je došlo do nekih izmjena ovdje navedenih Uvjeta korištenja, i da je potpuno upoznat i suglasan s njima. Korisnik je suglasan da je korištenje internet stranica NikadZaboravljeni i korištenje Usluga koje nudi NikadZaboravljeni isključivo na njegovu vlastitu odgovornost te NikadZaboravljeni i D&J DESIGN isključuju svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg Korisnika, koja mogu nastati kao posljedica korištenja internetskih stranica NikadZaboravljeni. Isto tako, NikadZaboravljeni i D&J DESIGN isključuju svaku odgovornost za Korisnikovu (ne)mogućnost pristupu internetu ili odgovarajuću brzinu prijenosa podataka, koja je potrebna za pristup internet stranicama NikadZaboravljeni.

Usluge, način plaćanja i cjenik

Usluge koje se nude na internet stranicama NikadZaboravljeni su svrstane u dvije kategorije: one koje se naplaćuju i one koje su potpuno besplatne.

Usluge koje se naplaćuju su: objava Obavijesti o smrti i objava Memorijalne stranice.

Sve ostale vrste Usluga, odnosno objava, su potpuno besplatne, a to su: Izjave sućuti, Posljednji pozdrav, Upali svijeću, Sjećanja, Doživljaji i Fotografije.

Usluge koje se naplaćuju mogu se naručiti putem obrazaca za pojedinu uslugu, a koji se nalaze na internet stranici NikadZaboravljeni, ili u pogrebnim poduzećima sa kojima D&J DESIGN ima sklopljen ugovor o suradnji. Da bi naručena Usluga bila vidljiva na internet stranicama NikadZaboravljeni Korisnik mora platiti, odnosno izvršiti uplatu za naručenu Uslugu na žiro račun D&J DESIGN obrta. Način plaćanja je isključivo transakcijskim putem na žiro račun, ili općom uplatnicom ili internet bankarstvom. Važna napomena: Uplate na naš žiro račun primamo isključivo iz Republike Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i svih ostalih zemalja trećeg svijeta. Uplate na naš žiro račun iz zemalja EU osim Republike Hrvatske NIJE MOGUĆE IZVRŠITI. Naručene Usluge koje se naplaćuju biti će vidljive na internet stranicama NikadZaboravljeni u roku od jednog sata do najkasnije 72 sata po vidljivosti izvršene uplate za naručenu Uslugu, a Korisnik će putem elektronske pošte dobiti obavjest da je naručena Usluga javno objavljena, a zatim i račun za obavljenu uslugu u zakonom propisanom roku. Cijene Usluga koje se naplaćuju se nalaze u Cjeniku na stranici „Plaćanje“ u sklopu internet stranice NikadZaboravljeni i određene su cjenikom usluga koje je odredio D&J DESIGN. Korisnik već aktivirane i uplaćene Usluge koje se naplaćuju ne može niti opozvati niti otkazati. D&J DESIGN zadržava pravo mijenjati cjenik usluga koje se naplaćuju bez prethodne najave, ali je dužan i obvezan objaviti ga i učiniti dostupnim na stranici „Plaćanje“ u sklopu internet stranice NikadZaboravljeni. Izmjenjene cijene neće se primjenjivati na prethodno naručene i zaprimljene Usluge kao ni na već plaćene Usluge. Objava Obavijesti o smrti će biti vidljiva na internet stranicama NikadZaboravljeni 6 mjeseci. Nakon 6 mjeseci objava se trajno briše ukoliko u tom roku Korisnik ne pretvori Obavijest o smrti u Memorijalnu stranicu uz 35% popusta. Više o toj usluzi možete pročitati na stranici „Najčešća pitanja“ u sklopu internet stranice NikadZaboravljeni. Objava Memorijalne stranice će biti zauvijek na internet stranicama NikadZaboravljeni, odnosno dokle god postoje internet stranice NikadZaboravljeni.

Ograničenje od odgovornosti

Korisnik je isključivo odgovoran za točnost i istinitost objavljenih sadržaja i podataka, bile to objave koje se naplaćuju ili bile to potpuno besplatne objave, tako da D&J DESIGN kao pružatelj Usluga ne snosi nikakvu odgovornost za objavljivanje lažnih oglasa ili informacija u kojima bi se proglasila smrt žive osobe, a isto tako D&J DESIGN isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu ako Korisnik naruči objavu lažnih oglasa. Isto tako D&J DESIGN i internet stranica NikadZaboravljeni nisu odgovorni za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu izravno ili neizravno iz razloga što se korisnik i/ili posjetilac internet stranice NikadZaboravljeni oslonio na informacije dobivene na internet stranici NikadZaboravljeni. Svi eventualni sporovi nastali između odnosa Korisnika i lažno proglašene osobe rješavaju se isključivo između tog Korisnika i te lažno proglašene osobe. Ukoliko Korisnik u svojim objavama objavi osobne podatke drugih osoba, a osobito maloljetnih osoba, isključivo je on odgovoran za ishođenje privole tih osoba, kao i za ishođenje privole roditelja ili staratelja maloljetnih osoba, da se njihovi osobni podatci objave te D&J DESIGN ne snosi nikakvu odgovornost za eventualni gubitak, krađu ili zloupotrebu tih podataka. D&J DESIGN zadržava pravo da obriše ili da ne objavi oglase koji su u suprotnosti s ovdje navedenim Uvjetima korištenja, te koji su u suprotnosti s općim moralnim i etičkim načelima. Za bilo kakve pravopisne i gramatičke greške koje bi se mogle naći u bilo kojoj vrsti objava odgovoran je isključivo Korisnik jer D&J DESIGN objave objavljuje po principu „kopiraj/zalijepi“.

Izričito je zabranjeno naručivanje i objavljivanje sadržaja koji diskriminiraju, omalovažavaju, nezakoniti su, uznemiravaju, prijetećeg su karaktera, kleveću ili vrijeđaju ljude po bilo kojoj osnovi. Nije dozvoljen govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj, političkoj ili spolnoj osnovi te veličanje totalitarnih režima, diskriminacija i vrijeđanje po spolu, vjeri, nacionalnosti ili dobi. Diskriminacija i vrijeđanje po bilo kojoj osnovi, a naročito po nacionalnom porijeklu ili identitetu, vjeroispovijesti, invaliditetu (psihičkom ili fizičkom), zdravstvenom stanju, starosti, spolu, seksualnoj orijentaciji, rasi, etničkom ili zavičajnom porijeklu, boji kože, političkom ili drugom uvjerenju, imovinskom stanju i jeziku predstavlja razlog za uklanjanje objave, a D&J DESIGN zadržava pravo da takve objave trajno ukloni. Izričito je zabranjeno postavljanje slika koje predstavljaju pornografiju te svi materijali, slike i simboli kažnjivi zakonom kao i slike koje nemaju nikakve veze sa dotičnim pokojnikom, a na čijoj stranici su slike objavljene. Osim slika, zabranjeno je i postavljanje linkova na takve sadržaje, kao i linkova komercijalnog karaktera. D&J DESIGN zadržava pravo da takve materijale, slike i linkove trajno ukloni. “Spamanje” odnosno ostavljanje besmislenih i nesvrsishodnih poruka nije dopušteno i D&J DESIGN zadržava pravo da iste trajno ukloni.

Na internet stranicama NikadZaboravljeni mogu biti linkovi na druge internet stranice te se NikadZaboravljeni ograđuju u svakom smislu od sadržaja materijala i zaštite Vaše privatnosti na internet stranicama trećih strana, a na koje se može ili se moglo pristupiti preko internet stranica NikadZaboravljeni. Pristupanjem internet stranicama trećih strana, Korisnik istima pristupa isključivo i samo na vlastitu odgovornost.

Politika privatnosti

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i poštenosti, načelu ograničene pohrane, načelu odgovornosti, povjerenja i poštene obrade, načelu svrhe obrade, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu obrade u anonimiziranom obliku. Cilj Politike privatnosti je na jasan i transparentan način upoznati Korisnike internet stranice NikadZaboravljeni s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Slijedom navedenog, svaki Korisnik se može u svakom trenutku, putem e-maila, obratiti pružatelju Usluga objava D&J DESIGN sa zahtjevom za izmjenu, brisanje i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju. NikadZaboravljeni i D&J DESIGN ne prikupljaju Vaše osobne podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima odnosno izravno od Vas (npr.korištenjem Usluga, bile to Usluge koje se naplaćuju ili bile to Usluge koje su potpuno besplatne, ili slanjem upita na naš kontakt e-mail ), čime pristajete odnosno dajete privolu na njihovu obradu i korištenje isključivo u svrhe za koje su prikupljeni. Podatci koje možemo prikupljati su:

  • ime i/ili prezime
  • adresa stanovanja
  • OIB
  • e-mail adresa
  • broj telefona
  • IP adresa

Prikupljene podatke obrađujemo, analiziramo i koristimo u sljedeće svrhe:

  • radi realiziranja Usluga, bile to Usluge koje se naplaćuju ili one potpuno besplatne, koje je Korisnik naručio
  • radi administriranja i internih vođenja evidencija
  • radi izdavanja računa u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača).

Cjelokupna internet stranica NikadZaboravljeni je opremljena sustavom bilježenja i pohranjivanja IP adresa aktivnih sudionika (onih koji su koristili i/ili koriste bilo koje naše Usluge). S obzirom da ne provjeravamo sadržaje Usluga koje su potpuno besplatne prije njihovog objavljivanja, zadržavamo pravo da osobne podatke, a između ostalog i IP adrese, u slučaju kršenja ovdje gore navedenih zabranjenih sadržaja, dostavimo nadležnim organima kako bi se otkrio identitet prekršitelja i kako bi se poduzele eventualne krivične i istražne radnje protiv prekršitelja, a sve to na zahtjev drugog oštećenog Korisnika. U skladu s tim D&J DESIGN se obvezuje da će takve zabranjene i neželjene sadržaje čim prije ukloniti ili na sam zahtjev Korisnika ako on smatra da nešto nije prikladno, a Korisnik je izričito suglasan da NikadZaboravljeni i D&J DESIGN ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu štetu (emocionalne, fizičke, psihičke, financijske ili bilo koje druge prirode) nastalu eventualnim objavama zabranjenih sadržaja od strane drugih Korisnika. Internet stranica NikadZaboravljeni radi u “A modu” što znači, kao što je već gore navedeno, da za razne objave i upload fotografija nije potrebna prethodna provjera administratora, a objave i fotografije su vidljive odmah. Međutim, ukoliko dođe do učestalijih prijava neželjenog sadržaja NikadZaboravljeni zadržava pravo prelaska u B mod rada, a to znači svaka objava, paljenje svijeće i upload fotografija treba prvo proći provjeru našeg administratora pa će tek nakon provjere biti vidljive na našim stranicama.

NikadZaboravljeni i D&J DESIGN se obvezuju da vaše prikupljene osobne podatke neće prodavati, distribuirati ili iznajmljivati trećim stranama, osim ukoliko imamo vašu dozvolu ili smo po zakonu dužni to učiniti. D&J DESIGN vodi računa o tome da su vaši podatci, koji su prikupljeni putem internet stranice NikadZaboravljeni, sigurni. Prikupljeni osobni podatci se čuvaju u elektroničkom obliku te se primjenjuju sve odgovarajuće fizičke, tehničke i organizacijske mjere kako bi se spriječila povreda osobnih podataka. D&J DESIGN će vaše osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje Usluga, dok god je potrebno zbog naših zakonskih obaveza i rješavanja sporova, dok god je potrebno sukladno ovim Uvjetima ili vremenu prikupljanja, ili do one mjere koju dopušta zakon.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, upita ili ako vam je potrebno više informacija o ovoj temi, slobodno nas možete kontaktirati na sljedeću e-mail adresu: info@nikadzaboravljeni.com.hr

Eventualni sporovi i nesporazumi nastojat će se riješiti mirnim putem. U slučaju da mirno rješenje spora nije moguće nadležan je sud u Vukovaru.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.